Päise või jaluse lisamine kõikidele slaididele

Iga slaid põhineb juhtslaidil. Juhtslaidile lisatud tekst, pildid, tabelid, väljad ja muud objektid on taustana nähtavad kõikidel selle juhtslaidiga seotud slaididel.

Juhteksemplarid on olemas slaidide, märkmete ja jaotusmaterjali lehtede jaoks.

Eeldefineeritud päiste ja jaluste objektide lisamine

Igal juhteksemplari tüübil on eeldefineeritud alad kuupäeva, jaluse ja slaidinumbrite paigutamiseks.

Juhtvaatele lülitumisel saab neid alasid liigutada suvalisse kohta juhteksemplaril. Samuti saab neisse lisada täiendavat teksti ja muuta nende suurust. Alasisu valimisel saab vormindada teksti, näiteks muuta fondi suurust ja värvi.

tip

Eeldefineeritud päiseala on ainult märkmetel ja jaotusmaterjalil. Kui soovid päist kõigile slaididele, võid liigutada juhtslaidi jaluseala slaidi ülaossa.


Juhtslaidile lisatud objektid on nähtavad kõikidel seda juhtslaidi kasutavatel slaididel.

 1. Vali Lisamine - Päis ja jalus.

  Avaneb dialoog, millel on kaks kaarti: Slaidid ning Märkmed ja jaotusmaterjal, kuhu saab sisestada sisu eeldefineeritud aladele.

  Ekraanipilt päise ja jaluse dialoogist

  Kuupäeva ja kellaaja ruut on vaikimisi märgitud, kuid vorminguks on määratud "Fikseeritud" ja teksti sisestamise kast on tühi, seega kuupäeva ja kellaaega slaididele ei kuvata.

  Jaluse märkeruut on vaikimisi märgitud, kuid teksti sisestamise kast on tühi, seega ei kuvata slaididel jalust.

  Slaidinumbri ruut on tühi, seega slaidinumbreid ei kuvata.

 2. Sisesta või vali sisu, mis peab olema nähtav kõikidel slaididel.

 3. Kui soovid muuta juhtobjektide paigutust või vormindust, vali Vaade - Juhtslaid.

  Avandeb juhtslaid koos alaosa lähedal asuvate aladega. Võid alasid liigutada, valida välju ja rakendada neile vormindussätteid. Samuti võid sisestada teksti, mida kuvatakse väljade kõrval.

 4. Klõpsa kuupäeva alal ja nihuta kuupäeva ja kellaaja välja. Kuupäeva ja kellaaja vorminduse muutmiseks vali väli <kuupäev/kellaaeg> ja rakenda sellele soovitud vormindussätted. Sama võid teha ka jaluse ja slaidinumbri alaga.

 5. Tavaliselt on juhtslaidi eelmääratud elemendid esitluses nähtavad. Nende nätavuse muutmiseks vali Slaid - Juhtslaidi elemendid.

  Ekraanipilt juhtslaidi elementide dialoogist

Tekstiobjektide lisamine päise või jaluse objektidena

Tekstiobjekte saab lisada juhtslaidil suvalisse kohta.

 1. Vali Vaade - Juhtslaid.

 2. Vali joonistusribal teksti ikoon Ikoon.

 3. Lohista hiirega juhtslaidis tekstiobjekti moodustamiseks ja kirjuta või aseta oma tekst.

 4. Kui oled lõpetanud, vali Vaade - Normaalvaade.

tip

Päisesse või jalusesse on võimalik lisada ka välju nagu kuupäev või leheküljenumber. Selleks vali Lisamine - Väljad.


Palun toeta meid!