Slaidisiirete animeerimine

Sul on võimalik rakendada slaidi kuvamisel eriefekte.

Siirdeefekti rakendamiseks slaidile

  1. Vali normaalvaates slaid, millele soovid siirdeefekti lisada.

  2. Klõpsa tööpaani pealkirjal Slaidisiire.

  3. Vali nimekirjast slaidisiire.

Siirdeefekti eelvaadet võib lasta kuvada dokumendi aknas.

Märkuse ikoon

Slaidipaanil ilmub ikoon siirdeefektiga slaidide eelvaate kõrvale. Ettekandjakuva abil slaidiseanssi näidates tähendab ikoon, et järgmine slaid ilmub siirdeefektiga.


Sama siirdeefekti rakendamiseks mitmele slaidile

  1. Vali slaidisortimisvaates slaidid, millele soovid siirdeefekti lisada.

    Soovi korral võid slaidide suurendusastme muutmiseks kasutada suurenduse tööriistariba Ikoon "Suurendus".

  2. Klõpsa tööpaani pealkirjal Slaidisiire.

  3. Vali nimekirjast slaidisiire.

Slaidisiirde efekti eelvaate nägemiseks klõpsa slaidipaanil slaidi all oleval väikesel ikoonil.

Siirdeefekti eemaldamiseks

  1. Vali slaidisortimisvaates slaidid, millelt soovid siirdeefekti eemaldada.

  2. Vali tööpaani loendikastist Siire puudub.

Palun toeta meid!