Tasapinnaliste objektide teisendamine kõverateks, hulknurkadeks ja ruumilisteks objektideks

Tasapinnalisi (2D) objekte saab teisendada, et tekitada erinevaid kujundeid. LibreOffice võimaldab teisendada 2D objekte järgmisteks objektitüüpideks:

Kahte tüüpi ruumilised objektid

Objekti teisendamiseks kõverale kujule:

  1. Vali slaidil või leheküljel tasapinnaline objekt.

  2. Tee objektil paremklõps ja vali Teisendamine - Kõveraks.

Objekti kuju muutmiseks klõpsa joonistusriba ikoonil Ikoon Punktid ja lohista objekti pidemeid. Võib lohistada ka pidemete kontrollpunkte, millega saab muuta kõvera kuju.

Tasapinnalise objekti teisendamiseks hulknurgaks:

  1. Vali slaidil või leheküljel tasapinnaline objekt.

  2. Tee objektil paremklõps ja vali Teisendamine - Hulknurgaks.

Objekti kuju muutmiseks klõpsa joonistusriba ikoonil Ikoon Punktid ja lohista objekti pidemeid.

Tasapinnalise objekti teisendamiseks ruumiliseks objektiks:

  1. Vali slaidil või leheküljel tasapinnaline objekt.

  2. Klõpsa joonistusriba ikoonil Ikoon Ruumilisus sees/väljas või tee objektil paremklõps ja vali Teisendamine - Ruumiliseks.

Ruumilise objekti omaduste muutmiseks kasuta tööriistaribasid Jooned ja täitmine ning Ruumilisuse sätted.

Nõuande ikoon

Tekstiobjekti ruumiliseks teisendamiseks kasuta joonistusriba ikooni Ikoon Ilukiri.


Tasapinnalise objekti teisendamiseks ruumiliseks pöördkehaks:

Ruumiline pöördkeha tekitatakse valitud objekti pööramisel ümber tema vertikaaltelje.

  1. Vali slaidil või leheküljel tasapinnaline objekt.

  2. Tee objektil paremklõps ja vali Teisendamine - Ruumiliseks pöördkehaks

Ruumilise objekti omaduste muutmiseks kasuta joonte ja täitmise ning ruumilisuse sätete tööriistaribasid.

Nõuande ikoon

Tasapinnalist objekti on võimalik pöörata, enne kui hakkad seda teisendama keerulisemale kujule.


Palun toeta meid!