LibreOffice Impressi kiirklahvid

Allpool on loetletud LibreOffice Impressi kiirklahvid.

Võimalik on kasutada ka LibreOffice'i üldisi kiirklahve

Märkuse ikoon

Mõned kiirklahvidest võivad olla kasutusel töölaua keskkonnas. Töölaua keskkonna poolt kasutatavaid kiirklahve ei saa LibreOffice kasutada. Proovi omistada LibreOffice'ile dialoogi Tööriistad - Kohanda - Klaviatuur abil muud kiirklahvid või muuda töölaua keskkonna kiirklahve.


Funktsiooniklahvid LibreOffice Impressis

Kiirklahvid

Efekt

F2

Teksti redigeerimine

F3

RĂĽhma sisenemine

+F3

Rühmast väljumine

Shift+F3

Kloonimine

F4

Paigutus ja suurus

F5

Slaidiseanss

+Shift+F5

Navigaator

F7

Ă•igekirjakontroll

+F7

Tesaurus

F8

Punktide redigeerimine

+Shift+F8

Teksti sobitamine paneelile

Stiilid


Kiirklahvid slaidiseanssides

Kiirklahvid

Efekt

Esc

Esitluse lõpetamine

Tühik või Nool paremale või Nool alla või Page Down või Enter või Return või N

Järgmise efekti esitamine (kui on olemas, vastasel juhul liigutakse järgmisele slaidile)

+Page Down

Liikumine järgmisele slaidile ilma efekte esitamata

[slaidi number] + Enter

Vastavale slaidile liikumine

Nool vasakule või Nool üles või Page Up või Backspace või P

Eelmine efekt esitatakse uuesti; kui slaidil pole eelmist efekti, näidatakse eelmist slaidi

+Page Up

Liigutakse eelmisele slaidile ilma efekte esitamata

Home

Slaidiseansi esimene slaid

End

Slaidiseansi viimane slaid

+PgUp

Eelmine slaid

+PgDown

Järgmine slaid

B või .

Must ekraan kuni järgmise klahvivajutuse või hiireratta kerimiseni

W või ,

Valge ekraan kuni järgmise klahvivajutuse või hiireratta kerimiseni


Kiirklahvid normaalvaates

Kiirklahvid

Efekt

Plussmärk (+)

Suurendab

Miinusmärk (-)

Vähendab

Korrutusmärk (×) (numbriklahvistikult)

Sobitab lehekĂĽlje aknasse

Jagamismärk (÷) (numbriklahvistikult)

Suurendab aktiivse valiku

Shift++G

RĂĽhmitab valitud objektid

Shift++A

Lõhub valitud rühma

+klõps

Siseneb rühma selle üksikute objektide redigeerimiseks; klõps väljaspool rühma taastab normaalvaate

+Shift+K

Kombineerib valitud objektid

+Shift+K

Tükeldab valitud objekti; töötab ainult kahe või enama objekti kombineerimisel loodud objekti puhul

+plussmärk (+)

Toob kõige ette

Shift++plussmärk (+)

Toob ettepoole

+miinusmärk (-)

Viib tahapoole

Shift++miinusmärk (-)

Viib kõige taha


Kiirklahvid teksti redigeerimisel

Kiirklahvid

Efekt

+Sidekriips (-)

Kohandatud poolitus; omamääratud poolituskoht

+Shift+- (miinusmärk)

PĂĽsikriips (ei kasutata poolitamiseks)

+Shift+tĂĽhik

Sisetühik. Sisetühikuid ei kasutata poolitamiseks ja rööpjoondatud tekstis neid ei laiendata.

Shift+Enter

Reavahetus ilma lõiguvahetuseta

Nool vasakule

Liigutab kursorit vasakule

Shift+Nool vasakule

Liigutab kursorit koos valikualaga vasakule

+Nool vasakule

Viib kursori sõna algusesse

+Shift+Nool vasakule

Valib sõnakaupa vasakule

Nool paremale

Liigutab kursorit paremale

Shift+Nool paremale

Liigutab kursorit koos valikualaga paremale

+Nool paremale

Viib kursori järgmise sõna algusesse

+Shift+Nool paremale

Valib sõnakaupa paremale

Nool ĂĽles

Viib kursori rea võrra ülespoole

Shift+Nool ĂĽles

Valib reakaupa ĂĽlespoole

+Nool ĂĽles

Viib kursori eelmise lõigu algusesse

+Shift+Nool ĂĽles

Valib teksti lõigu alguseni; järgmine vajutus laiendab valiku eelmise lõigu alguseni

Nool alla

Viib kursori rea võrra allapoole

Shift+Nool alla

Valib reakaupa allapoole

+Nool alla

Viib kursori lõigu lõppu; järgmine vajutus viib kursori järgneva lõigu lõppu

Shift+Nool alla

Valib teksti lõigu lõpuni; järgmine vajutus laiendab valiku järgmise lõigu lõpuni

Viib kursori rea algusesse

Viib kursori rea algusesse, samal ajal valides

Viib kursori rea lõppu

Viib kursori rea lõppu, samal ajal valides

Viib kursori slaidil tekstiala algusesse

Viib kursori slaidil tekstiala algusesse, samal ajal valides

Viib kursori slaidil tekstiala lõppu

Viib kursori dokumendi lõppu, samal ajal valides

Kustutab teksti sõna lõpuni

+Backspace

Kustutab teksti sõna alguseni

Loendis: kustutab aktiivse lõigu ees oleva tühja lõigu

+Shift+Del

Kustutab teksti lause lõpuni

+Shift+Backspace

Kustutab teksti lause alguseni


LibreOffice Impressi kiirklahvid

Kiirklahvid

Efekt

Nooleklahv

Liigutab valitud objekti või lehe vaadet noole suunas

+nooleklahv

Liigub lehe vaatel noole suunas

Shift + lohistamine

Piirab valitud objekti liikumise püst- ja rõhtsuunaga

+lohistamine (kui säte Teisaldamisel kopeeritakse on aktiveeritud)

Objekti kopeerimiseks hoia all -klahvi ja lohista objekti.

Klahv

Objekti suuruse muutmiseks või objekti loomiseks vedades hiirega keskkohast väljapoole hoia all klahvi .

Klahv+klõps

Valib parajasti valitud objekti taga oleva objekti

+Shift+klõps

Valib parajasti valitud objekti ees oleva objekti

Shift+klõps

Valib kõrvutiasuvad elemendid või tekstilõigu. Klõpsa valiku alguses, vii kursor valiku lõpu kohale ja hoia klõpsates all Shift-klahvi.

Shift+lohistamine (suuruse muutmisel)

Säilitab hiirega vedades objekti suurust muutes selle proportsioonid

Klahv Tab

Valib objektid nende loomise järjekorras

Shift+Tab

Valib objektid nende loomisele vastupidises järjekorras

Escape

Väljub aktiivsest režiimist

Enter

Aktiveerib uuel esitlusel objekti kohahoidja (ainult juhul, kui paneel on valitud)

+Enter

Liigub järgmisele tekstiobjektile slaidil

Kui slaidil pole tekstiobjekte või kui on jõutud viimasele tekstiobjektile, lisatakse aktiivse slaidi järele uus slaid. Uus slaid kasutab aktiivse slaidiga sarnast paigutust.

PageUp

Viib eelmisele slaidile; esimese slaidi puhul funktsioon puudub

PageDown

Viib järgmisele slaidile; viimase slaidi puhul funktsioon puudub


Navigeerimine klaviatuuri abil slaidisortimisvaates

Kiirklahvid

Efekt

Home/End

Viib fookuse esimesele/viimasele slaidile

Nool vasakule/paremale või Page Up/Down

Viib fookuse järgmisele/eelmisele slaidile

Enter

LĂĽlitab aktiivse slaidi normaalvaatesse.


Kiirklahvide kasutamine LibreOffice Impressis

Kiirklahvid (LibreOffice'i hõlbustus)

Palun toeta meid!