Tõmme objektipunktidele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähima objekti punktidele.

See kehtib vaid siis, kui kursor või pildiobjekti kontuurjoon on tõmbevahemikus.

Ikoon "Tõmme objektipunktidele"

Tõmme objektipunktidele

Palun toeta meid!