Tõmme objektiääristele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähima objekti äärisele.

Kursor või pildiobjekti kontuurjoon peab jääma tõmbevahemikku. Kursor või pildiobjekti kontuurjoon peab jääma tõmbevahemikku.

Ikoon "Tõmme objektiääristele"

Tõmme objektiääristele

Palun toeta meid!