Tõmme leheveeristele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähimale lehekülje veerisele.

D'oh! You found a bug (text/shared/optionen/01070300.xhp#seittext not found).

Ikoon "Tõmme leheveeristele"

Tõmme leheveeristele

Palun toeta meid!