Topeltklõps teksti redigeerimiseks

Muudab hiireklõpsu käitumist nii, et topeltklõps objektil võimaldab teksti lisada või redigeerida.

Ikoon

Topeltklõps teksti redigeerimiseks

Palun toeta meid!