Lisamine

Ikoon

Lisamine

Avab lisamise tööriistariba, mis võimaldab dokumenti lisada objekte, nagu diagrammid, arvutustabelid ja pildid.

Slaid

Lisab aktiivse slaidi järele tühja slaidi.

Ikoon

Uus slaid

Lahtine paneel

Lisab dokumenti lahtise paneeli. Lahtiseid paneele kasutatakse HTML-dokumentides mõne teise faili sisu kuvamiseks.

Ikoon

Lahtine paneel

Lisa failist

Võimaldab lisada terve faili või mõned faili elemendid.

Ikoon

Arvutustabel

Lisab aktiivsele slaidile või lehele uue tabeli.

Ikoon "Lisa tabel"

Tabel

Failist

Inserts an image into the current document .

Ikoon

Pilt

Heli või video

Lisab dokumenti video- või helifaili.

Heli või video

Valem

Inserts a formula into the current document.

Ikoon

Valem

Diagramm

Ikoon

Diagramm

OLE-objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Ikoon

OLE-objekt

Palun toeta meid!