Kõver

Kõvera ikoon joonistusribal avab tööriistariba Jooned, mille abil saab joonistusele lisada jooni ja kujundeid.

Kui hoida all Shift-klahvi, piiratakse kursori liikumissuunda 45 kraadiste sammudega. Kui hoida all -klahvi, siis uut punkti eelmisega ei ühendata. See võimaldab luua objekte, mis koosnevad üksteisega ühendamata kõveratest. Kui -klahvi all hoides joonistada veel sulgemata suurema objekti sisse väiksem objekt, siis lõigatakse väiksem objekt suuremast välja nii, et suurema objekti sisse jääb auk.

Suletud kujundid täidetakse automaatselt täitega, mis on määratud joone ja täidise riba kastis Ala stiil / täidis.

Täidetud kõver

Joonistab osaliselt Bézier' kõveraga piiratud suletud täidetud kujundi. Klõpsa kohas, kus soovid kõverat alustada, lohista, vabasta hiirenupp ja vii kursor kohta, kus soovid kõverat lõpetada, ning klõpsa. Sirgjoone lisamiseks liiguta kursorit ja klõpsa uuesti. Kujundi sulgemiseks tee topeltklõps.

Ikoon

Täidetud kõver

Täidetud hulknurk

Joonistab sirglõikudest koosneva suletud täidetud kujundi. Klõpsa kohas, kus soovid hulknurga joonistamist alustada, ja lohista sirglõigu joonistamiseks. Lõigu lõpetamiseks klõpsa ning jätka klõpsamist, kuni kõik vajalikud lõigud on määratud. Hulknurga sulgemiseks tee topeltklõps. Lõikude suuna piiramiseks 45 kraadi kordsete nurkadega hoia klõpsamise ajal all Shift-klahvi.

Ikoon

Täidetud hulknurk

Täidetud hulknurk (45°)

Joonistab sirglõikudest koosneva suletud täidetud kujundi, mille jooned paiknevad 45 kraadi kordsete nurkade all. Klõpsa kohas, kus soovid hulknurga joonistamist alustada, ja lohista sirglõigu joonistamiseks. Lõigu lõpetamiseks klõpsa ning jätka klõpsamist, kuni kõik vajalikud lõigud on määratud. Hulknurga sulgemiseks tee topeltklõps. Lõikude suuna piiramise tühistamiseks hoia klõpsamise ajal all Shift-klahvi.

Ikoon

Täidetud hulknurk (45°)

Täidetud vabakäejoon

Joonistab vastavalt hiirega lohistamisele slaidile vabakäejoone. Hiirenupu vabastamisel loob LibreOffice sellest suletud kujundi, ühendades joone algpunkti ja lõpp-punkti sirglõiguga. Kujundi ala täidetakse parajasti aktiivse täitevärviga.

Ikoon

Täidetud vabakäejoon

Kõver

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Ikoon

Kõver

Murdjoon

Joonistab sirglõikudest koosneva murdjoone. Murdjoone lõigu joonistamiseks tuleb vedada hiirega iga lõigu otspunktis klõpsates, kusjuures vedades peab hiirenuppu all hoidma ainult esimese lõigu puhul. Murdjoon lõpetatakse topeltklõpsuga lõpp-punktis. Suletud hulknurga joonistamiseks tuleb viimasena teha lähtepunktil topeltklõps.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Ikoon

Murdjoon

Murdjoon (45°)

Joonistab murdjoone, mille lõigud on omavahel 45 kraadi kordsete nurkade all. Lohista sirglõigu joonistamiseks ja klõpsa soovitud lõpp-punktis, seejärel lohista järgmise lõigu joonistamiseks. Murdjoone lõpetamiseks tee topeltklõps. Suletud kujundi loomiseks hoia topeltklõpsu ajal all -klahvi.

Ikoon

Murdjoon (45°)

Vabakäejoon

Joonistab aktiivsesse dokumenti vastavalt hiirega lohistamisele vabakäejoone. Joone lõpetamiseks vabasta hiirenupp. Suletud kujundi joonistamiseks vabasta hiirenupp joone alguspunkti lähedal.

Ikoon

Vabakäejoon

Palun toeta meid!