Aktiivne slaid / koguarv

Kuvab aktiivse slaidi numbrit ja selle järel slaidide koguarvu.

Märkuse ikoon

Kihtide režiimis kuvatakse kihi nime, millel valitud objekt asub.


Palun toeta meid!