paan

Lülitab paani sisse või välja.

paani saab kasutada slaidide või lehtede lisamiseks, ümbernimetamiseks, kustutamiseks ja korraldamiseks Impressis ja Draw's.

Palun toeta meid!