Kontuuriks

Teisendab valitud objekti hulknurgaks või hulknurkade rühmaks. Kui teisendamisel luuakse hulknurkade rühm (näiteks tekstiobjekti teisendamisel), tuleb üksiku hulknurga valimiseks kõigepealt siseneda rühma klahviga F3.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Ava valitud objekti kontekstimenüü, vali Teisendamine - Kontuuriks


Pärast joon- või tekstiobjekti teisendamist hulknurgaks ei saa seda enam tavalisel viisil redigeerida. Selle asemel saab redigeerida objekti kontuuri nagu tavalist hulknurka, sealhulgas on võimalik käsuga Redigeerimine – Punktid muuta objekti kuju.

Palun toeta meid!