Teisenda ruumiliseks

Teisendab valitud objekti ruumiliseks objektiks.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Kujundid - Teisendamine - Ruumiliseks (ainult LibreOffice Draw's)

Ava valitud objekti kontekstimenüü, vali Teisendamine - Ruumiliseks


Valitud objekt teisendatakse esmalt kontuuriks ja seejärel ruumiliseks objektiks.

Kui valida mitu objekti ja teisendada need ruumiliseks, on tulemuseks ruumiline rühm, mis käitub ühe objektina. Rühma üksikuid objekte saab redigeerida, valides . Kui oled redigeerimise lõpetanud, vali .

Märkuse ikoon

Objektide rühma teisendamisel ruumiliseks ei muutu objektide ladumisjärjestus.


Nõuande ikoon

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


Ruumilisteks objektideks saab teisendada ka bittrastreid ja vektorgraafikat, sealhulgas lõikepilte. LibreOffice käsitleb ruumiliseks teisendamisel bittrastreid ristkülikutena ja vektorgraafikat hulknurkade rühmana.

Teisendada saab isegi teksti sisaldavaid joonistusobjekte.

Soovi korral võid teisendatud objektile rakendada ruumilisi efekte.

Palun toeta meid!