Poolitus

Lülitab automaatse poolitamise tekstiobjektides sisse või välja. Poolitamist saab iga lõigu jaoks eraldi sisse ja välja lülitada.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Keel - Poolitus


Palun toeta meid!