Mõõtmestamine

Muudab valitud mõõtjoone pikkuse, mõõdu teksti ja abijoonte omadusi.

Märkuse ikoon

Mõõtjoone joonestiili või noolestiili muutmiseks vali Vormindus - Objekt/kujund - Joon.


Selle käsu kasutamiseks...

Ava mõõtjoone kontekstimenüü ja vali Mõõdud.

Klõpsa tööriistaribal Jooned ja nooled ikooni Mõõtjoon.

Icon Dimension Line

Mõõtjoon


Mõõtjoon paigutatakse alati kihile nimega Mõõtjooned. Kui muuta see kiht nähtamatuks, ei kuvata mõõtjooni joonisel.

Joon

Määrab mõõtjoone ja abijoonte kaugused üksteisest ja baasjoone suhtes.

Joone kaugus

Määrab kauguse mõõtjoone ja baasjoone vahel (joonevahe = 0).

Abijoone üleulatus

Määrab mõlema abijoone pikkuse baasjoonest mõõtes (joonevahe = 0). Positiivne väärtus pikendab abijooni baasjoonest ülespoole, negatiivne baasjoonest allapoole.

Abijoone kaugus

Määrab mõlema abijoone pikkuse mõõtjoonest mõõtes. Positiivne väärtus pikendab abijooni mõõtjoonest ülespoole, negatiivne mõõtjoonest allapoole.

Vasak abijoon

Määrab vasakpoolse abijoone pikkuse mõõtjoonest mõõtes. Positiivne väärtus pikendab abijoont mõõtjoonest allapoole, negatiivne mõõtjoonest ülespoole.

Parem abijoon

Määrab parempoolse abijoone pikkuse mõõtjoonest mõõtes. Positiivne väärtus pikendab abijoont mõõtjoonest allapoole, negatiivne mõõtjoonest ülespoole.

Mõõt objekti all

Muudab alas Joon määratud omadused vastupidisteks.

Kümnendkohti

Määrab komakohtade arvu, mida kasutatakse joone omaduste kuvamisel.

Legend

Määrab mõõdu teksti omadused.

Teksti paigutus

Määrab mõõdu teksti asukoha mõõtjoone ja abijoonte suhtes.

Hoiatav ikoon

Enne välja Teksti paigutus kasutamist tuleb tühjendada märkeruudud Automaatne vertikaalne ja Automaatne horisontaalne.


Automaatne vertikaalne

Määrab mõõdu teksti optimaalse asukoha püstsuunas.

Automaatne horisontaalne

Määrab mõõdu teksti optimaalse asukoha rõhtsuunas.

Mõõtühikute näitamine

Kuvab või peidab mõõtühikud. Kuvatava mõõtühiku saab valida loendist.

Joonega paralleelselt

Teksti kuvatakse kas paralleelselt või risti mõõtjoonega.

Eelvaate väli

Displays a preview of the current selection.

Palun toeta meid!