Kellaaeg (muutuv)

Lisab slaidile praeguse kellaaja muutuva väljana. Kellaaega uuendatakse automaatselt, kui fail uuesti laaditakse.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Väljad - Kellaaeg (muutuv)


Slaidile lisatud välja redigeerimiseks tee väljal topeltklõps, vii kursor välja teksti esimese märgi ette ja vali Redigeerimine - Väljad.

Palun toeta meid!