Kellaaeg (fikseeritud)

Lisab slaidile praeguse kellaaja fikseeritud väljana. Kellaaega ei uuendata automaatselt.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Väljad - Kellaaeg (fikseeritud)


Slaidile lisatud välja redigeerimiseks tee väljal topeltklõps, vii kursor välja teksti esimese märgi ette ja vali Redigeerimine - Väljad.

Palun toeta meid!