Kuupäev (fikseeritud)

Lisab slaidile praeguse kuupäeva fikseeritud väljana. Kuupäeva ei uuendata automaatselt.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Väljad - Kuupäev (fikseeritud)


Slaidile lisatud välja redigeerimiseks tee väljal topeltklõps, vii kursor välja teksti esimese märgi ette ja vali Redigeerimine - Väljad.

Palun toeta meid!