Tõmbepunkt/-joon

Lisab tõmbepunkti või -joone (mõnikord nimetatud ka juhtjooneks), mida saab kasutada objektide hõlpsamaks joondamiseks slaidil. Tõmbepunkte ega -jooni ei prindita ega kuvata slaidiseansi ajal.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Lisa tõmbepunkt/-joon (ainult LibreOffice Draw's)

Ava slaidi kontekstimenüü ja vali Lisa tõmbepunkt/-joon


tip

Tõmbejooni saab lisada ka neid joonlaualt lehele lohistades. Tõmbejoone kustutamiseks tuleb see joonlauale tagasi lohistada.


Objekti haakimiseks tuleb see joonistada või liigutada tõmbejoone või -punkti lähedusse.

Tõmbevahemiku määramiseks vali sätete dialoogis .

Tõmbeobjektide dialoog

Paigutus

Määrab valitud tõmbepunkti või -joone asukoha lehe ülemise vasaku nurga suhtes.

note

Tõmbepunkti või -joone võib ka uude asukohta lohistada.


X-telg

Sisesta tõmbepunkti või -joone kaugus lehe vasakust servast.

Y-telg

Sisesta tõmbepunkti või -joone kaugus lehe ülemisest servast.

Tüüp

Määrab lisatava tõmbeobjekti tüübi.

Punkt

Lisab tõmbepunkti.

Vertikaalne

Lisab vertikaalse tõmbejoone.

Horisontaalne

Lisab horisontaalse tõmbejoone.

Palun toeta meid!