Päis ja jalus

Lisab või muudab slaidi või juhtslaidi ülemises ja alumises servas olevate kohahoidjate teksti.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Päis ja jalus

Vali Lisamine - Leheküljenumber

Vali Lisamine - Kuupäev ja kellaaeg


Dialoog Päis ja jalus sisaldab järgnevaid kaarte:

Päise või jaluse lisamine kõikidele slaididele

muutmine ja lisamine

Ekraanipilt päise ja jaluse dialoogist

Slaidile kaasatakse

Määra slaidile lisatavad elemendid.

Päis

Lisab slaidi ülaossa teksti, mis sisestatakse väljale Päise tekst.

Päise tekst

Lisab sisestatava teksti slaidi ülaossa.

Kuupäev ja kellaaeg

Lisab slaidile kuupäeva ja kellaaja.

Fikseeritud

Kuvab tekstikasti sisestatud kellaaega ja kuupäeva.

Muutuv

Kuvab slaidi näitamise/printimise kuupäeva ja kellaaega. Vali loendist soovitud vorming.

Keel

Vali kuupäeva ja kellaaja vormingu keel.

Jalus

Lisab slaidi alaossa teksti, mis sisestatakse väljale Jaluse tekst.

Jaluse tekst

Lisab sisestatava teksti slaidi alaossa.

Slaidinumber / Leheküljenumber

Lisab slaidi- või leheküljenumbri.

Esimesel slaidil ei näidata

Määratud teavet ei kuvata esitluse esimesel slaidil.

Rakenda kõigile

Sätted rakendatakse kõikidele esitluse slaididele, kaasa arvatud vastavad juhtslaidid.

Rakenda

Rakendab aktiivsed sätted valitud slaididele.

Palun toeta meid!