Juhteksemplar

Add header, footer, date, and slide number placeholders to the master slide.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Slaid - Juhtslaidi elemendid


Palun toeta meid!