Liigendus

Lülitub liigendusvaatele, kus saab slaidide pealkirju ja tekstilist sisu hõlpsasti lisada, muuta ja ümber järjestada.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose View - Outline.


Liigenduse riba sisaldab slaidide teksti korraldamiseks järgnevaid nuppe:Liigenda vasakule, Liigenda paremale, Nihuta üles ja Nihuta alla. Kui soovid slaidide tekstisisu klaviatuuri abil ümber korraldada, vii kursor vastava rea algussesse ja vajuta selle liigendamiseks ühe taseme võrra paremale klahvi Tab. Taseme võrra vasakule liigendamiseks vajuta Shift+Tab.

Kõrgeim liigendustase vastab slaiditiitlile, madalamad tasemed slaididel olevatele pealkirjadele.

Palun toeta meid!