Esitlus

Tavalisemad käsud slaididega töötamisel.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose View - Toolbars - Presentation.


Slaid

Lisab aktiivse slaidi järele tühja slaidi.

Slaidi paigutus

Opens a submenu with slide layouts.

Vali juhtslaid

Avab dialoogi Saadaolevad juhtslaidid, kus saab valida aktiivse slaidi jaoks kujunduse skeemi. Slaidikujunduses määratud objektid lisatakse aktiivse slaidi objektidest tahapoole.

Klooni slaid

Lisab aktiivse slaidi järele selle koopia.

Laienda slaidi

Loob igast valitud slaidi ülemise taseme liigenduspunktist (tekstid, mis on slaidi tiitlist ühe taseme võrra allpool) uue slaidi. Liigenduspunkti tekst muutub uue slaidi pealkirjaks. Ülemisest tasemest madalamal olevaid liigenduspunkte nihutatakse ühe taseme võrra kõrgemale.

Slaidiseanss

Käivitab slaidiseansi.

Palun toeta meid!