Väljade redigeerimine

Redigeerib lisatud välja omadusi. Lisatud välja redigeerimiseks tee sellel topeltklõps.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Redigeerimine - Väljad


Välja tüüp

Määrab välja tüübi

Fikseeritud

Kuvab välja väärtust sellisena, milline see oli välja lisamise ajal.

Muutuv

Kuvab välja praegust väärtust.

Keel

Vali välja keel.

Vorming

Määra välja kuvamise vorming.

Palun toeta meid!