Tekst

Avab alammenüü, mis sisaldab teksti vormindamise käske.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Text.


Paks

Muudab valitud teksti kirja paksuks. Kui kursor on sõnas, muudetakse kogu sõna kiri paksuks. Kui valitud tekst või sõna on juba paksu kirjaga, siis muudetakse kiri tavaliseks.

Kaldkiri

Muudab valitud teksti kaldkirjaks. Kui kursor asub sõnas, muudetakse terve sõna kaldkirjaks. Kui valik või sõna on juba kaldkirjas, siis vormindus kaldkirjana eemaldatakse.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Läbikriipsutus

Kriipsutab valitud teksti läbi. Kui kursor asub sõnas, siis kriipsutatakse läbi sõna.

Ăślakriipsutus

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Ăślakiri

Vähendab valitud teksti fondi suurust ja tõstab teksti rea joonest kõrgemale.

Alakiri

Vähendab valitud teksti fondi suurust ja langetab teksti rea joonest madalamale.

Vari

Adds a shadow that casts below and to the right of the selected characters.

Kontuur

Displays the outline of the selected characters. This effect does not work with every font.

SUURTĂ„HED

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

väiketähed

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Lülita tõstu

Vahetab valitud märkide tähesuurust mitme variandi vahel: Kõik Suure Algustähega, Esimene sõna suure algustähega, SUURTÄHED, väiketähed.

Iga lause suure esitähega

Muudab valitud märkide esimese tähe suurtäheks.

Iga Sõna Suure Esitähega

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

vAHETA tÕSTU

Muudab valitud märkides suurtähed väiketähtedeks ja vastupidi.

Aasia keelte toetus

Need käsud on kättesaadavad ainult siis, kui - Keelesätted - Keeled all on lubatud Ida-Aasia keelte toetus.

Poollaiuses

Muudab valitud Ida-Aasia märgid poollaiuses märkideks.

Täislaiuses

Muudab valitud Ida-Aasia märgid täislaiuses märkideks.

Hiragana

Muudab valitud katakana märgid hiragana märkideks.

Katakana

Muudab valitud hiragana märgid katakana märkideks.

Palun toeta meid!