Serveris autentimine

Vali - LibreOffice Writer - E-post kirjakoostel ning klõpsa serveri turvasätete määramiseks nupul Serveris autentimine.

Saatmisserver (SMTP) nõuab autentimist

Võimaldab autentimise kirjade saatmisel SMTP-serveri kaudu.

Saatmisserver (SMTP) nõuab eraldi autentimist

Vali, kui SMTP-server nõuab kasutajanime ja parooli.

Kasutaja nimi

Sisesta SMTP-serveri kasutajanimi.

Parool

Sisesta kasutaja parool.

Väljuva posti server kasutab samasugust autentimist nagu sissetuleva posti server.

Vali, kui sa pead enne e-kirjade saatmist võtma vastu sissetulevad kirjad. Seda meetodit nimetatakse ka "SMTP pärast POP3".

Serveri nimi

Sisesta POP3 või IMAP-serveri nimi.

Port

Sisesta POP3 või IMAP-serveri pordi number.

POP3

Sissetuleva posti server kasutab POP3 protokolli.

IMAP

Sissetuleva posti server kasutab IMAP-protokolli.

Kasutaja nimi

Sisesta kasutajanimi IMAP-i serveri jaoks.

Parool

Sisesta parool.

Palun toeta meid!