Usaldatavad allikad

Määrab usaldatavate sertifikaatide ja asukohtade makrode turvalisuse sätted.

Usaldatavad sertifikaadid

Kuvab usaldatavad sertifikaadid.

Vaade

Avab valitud sertifikaadi kohta dialoogi Sertifikaadi vaatamine.

Eemalda

Eemaldab sertifikaadi usaldatavate sertifikaatide nimekirjast.

Usaldatavad failide asukohad

Dokumentide makrod käivitatakse ainult siis, kui dokumendid paiknevad ühes järgnevatest asukohtadest.

Lisa

Avab kausta valimise dialoogi. Vali kaust, mille kõikides dokumentides asuvaid makrosid on lubatud käivitada.

Eemalda

Eemaldab valitud kausta usaldatavate failide asukohtade nimekirjast.

Palun toeta meid!