Sätted

Määrab valemite sätted, mis kehtivad kõigile dokumentidele.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava Mathi dokument, vali - LibreOffice Math - Sätted


Prindisätted

Tiitlirida

Määrab, kas soovid lisada prinditavale materjalile dokumendi nime.

Valemi tekst

Määrab, kas lisada akna Käsud sisu prinditava materjali alaossa.

Ääris

Lisab printimisel valemialale peene äärise. Väljad Pealkiri ja Valemi tekst saavad äärise vaid siis, kui vastavad ruudud on märgitud.

Prindivorming

Algsuurus

Valemid prinditakse ilma fondi suurust muutmata. Selle sätte märkimisel võib väga pikkade valemite puhul osa koodi tekstist kaotsi minna.

Mahutatakse lehekĂĽljele

Valemit kohandatakse vastavalt printimisel kasutatava paberi suurusele. Suurus määratakse vastavalt kasutatava paberi formaadile.

Skaleerimine

Suurendab või vähendab prinditud valemi suurust määratud suurendusteguri abil. Sisesta soovitud suurendustegur väljale Skaleeritud või vali väärtus nooleklahvide abil.

Muud sätted

Märke ~ ja ` eiratakse rea lõpus

Määrab, et tühiku tähistajad eemaldatakse, kui nad satuvad rea lõppu. Varasemates LibreOffice'i versioonides kasutati neid märke rea lõpus, et vältida valemi parempoolse osa äralõikamist printimisel.

Põimitakse vaid kasutatud sümbolid (väiksem failimaht)

Salvestab iga valemiga vaid need sümbolid, mida selles valemis kasutatakse. OpenOffice.org-i varasemates versioonides salvestati iga valemiga kõik sümbolid.

Palun toeta meid!