Alusvõrk

Määrab alusvõrgu sätted objektide loomisel ja liigutamisel.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Alusvõrk


Alusvõrk

Määrab dokumendi lehekülgede alusvõrgu sätted. Alusvõrk aitab objekte täpselt paigutada. Alusvõrku saab panna töötama ka "magnetilise" tõmbevõrguna.

Kui aktiveerisid tõmbevõrgu, kuid soovid teisaldada või luua üksikuid objekte ilma liikumispiiranguteta, hoia selle funktsiooni desaktiveerimiseks soovitud aja jooksul all Shift-klahvi.

Samm

Horisontaalne

Määrab alusvõrgu punktide vahe X-teljel.

Vertikaalne

Määrab alusvõrgu punktide vahe Y-teljel.

Alajaotus

Horisontaalne

Määrab tühikute arvu alusvõrgu punktide vahel X-teljel.

Vertikaalne

Määrab tühikute arvu alusvõrgu punktide vahel Y-teljel.

SĂĽnkroonitud teljed

Määrab, kas alusvõrgu sätteid muudetakse sünkroonselt mõlemas suunas. Sammu ja alajaotuse väärtused on sellisel juhul X- ja Y-teljel võrdsed.

Tõmme

To snap guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

You can also define this setting by using the icon, which is available in the Options bar in a presentation or drawing document.

LehekĂĽlje veeristele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähimale lehekülje veerisele.

Kursor või pildiobjekti kontuurjoon peab jääma tõmbevahemikku.

Seda sätet saab joonistuses või esitluses määrata ka säteteriba ikooni abil.

Objekti äärisele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähima objekti äärisele.

Kursor või pildiobjekti kontuurjoon peab jääma tõmbevahemikku.

Seda sätet saab joonistuses või esitluses määrata ka säteteriba ikooni abil.

Objekti punktidele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähima objekti punktidele.

See kehtib vaid siis, kui kursor või pildiobjekti kontuurjoon on tõmbevahemikus.

Seda sätet saab joonistuses või esitluses määrata ka säteteriba ikooni abil.

Tõmbevahemik

Määrab haardekauguse hiirekursori ja objekti kontuuri vahel. LibreOffice Impress haarab punktist, kui kursor on lähemal väljal Tõmbevahemik määratud kaugusest.

Liikumissuuna piiramine

Objektide loomisel või liigutamisel

Määrab, et lohistamine graafiliste objektide loomisel või liigutamisel on piiratud vertikaalselt, horisontaalselt või diagonaalselt (45° nurga kordsete nurkadega). Seda sätet saab ajutiselt tühistada Shift-klahvi abil.

Äärte laiendamine

Määrab, et ruut luuakse ristküliku pikema külje baasil, kui enne hiirenupu vabastamist vajutati Shift-klahvi. Sama kehtib ka ellipsi puhul (ringjoon luuakse ellipsi pikema diameetri baasil). Kui ruut Äärte laiendamine ei ole märgitud, luuakse ruut ristküliku lühema külje ja ringjoon ellipsi lühema diameetri baasil.

Pööramisel

Märkimisel saab graafikaobjekte pöörata ainult siin määratud sammuga. Piirangu ajutiseks tühistamiseks hoia pööramise ajal all Shift-klahvi. Vabasta klahv kui soovitud nurk on käes.

Punktide vähendus

Määrab nurga, mille korral punkte vähendatakse. Hulknurkadega töötamisel võib redigeerimispunktide arvu vähendamine osutuda kasulikuks.

Palun toeta meid!