Arvutamine

Määrab arvutamise sätted arvutustabelites. Määrab iteratiivsete viidetega arvutustabelite käitumise, kuupäevade sätted, kümnendkohtade arvu ja kas lehtedes otsimisel peaks arvestama suur- või väiketähti.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Arvutamine


Iteratiivsed viited

Siin saab piirata lähendusastmete arvu iteratiivsetel arvutustel. Lisaks saab määrata ka tulemuse täpsusklassi.

Iteratsioonid

Määrab, kas iteratiivseid viiteid sisaldavaid valemeid (valemid, mille arvutamist korratakse seni, kuni ülesanne on lahendatud) arvutatakse vastavalt määratud korduste arvule. Kui ruut Iteratsioonid on märkimata, tagastab iteratiivse viitega valem veateate.

Näide: kauba hinna arvutamine ilma käibemaksuta.

  1. Sisesta lahtrisse A5 tekst 'Müügihind', lahtrisse A6 tekst 'Neto' ja lahtrisse A7 'Käibemaks'.

  2. Nüüd sisesta lahtrisse B5 müügihind (näiteks 100). Lahter B6 on käibemaksuta hinna ja lahter B7 käibemaksu jaoks.

  3. On teada, et käibemaks on 20% netohinnast ja netohinna saab käibemaksu lahutamisel müügihinnast. Sisesta lahtrisse B6 käibemaksuta hinna arvutamiseks valem =B5-B7 ja lahtrisse B7 käibemaksu arvutamise valem =B6*0,20.

  4. LĂĽlita valemi korrektseks arvutamiseks iteratsioonid sisse, vastasel juhul kuvatakse olekuribal veateadet 'Ringviide'.

A

B

5

MĂĽĂĽgihind

100

6

Neto

=B5-B7

7

Km

=B6*0,20


Sammude arv

Määrab iteratsioonide maksimaalse arvu.

Vähim muutus

Määrab vahe kahe järjestikuse iteratsioonisammu tulemuste vahel. Kui vahe on väiksem siin määratud väärtusest, siis iteratiivne arvutamine peatatakse.

Kuupäev

Vali alguskuupäev, mida kasutatakse kuupäevade sisemisel teisendamisel arvudeks.

30.12.1899 (vaikimisi)

Määrab nullkuupäevaks 30.12.1899.

01.01.1900 (StarCalc 1.0)

Määrab nullkuupäevaks 01.01.1900. Seda sätet tuleks kasutada kuupäevi sisaldavate OpenOffice.org 1.0 arvutustabelite puhul.

01.01.1904

Määrab nullkuupäevaks 01.01.1904. Seda sätet tuleks kasutada välistes vormingutes arvutustabelite puhul.

Tõstutundlik

Määrab, kas lahtrite sisu võrdlemisel eristatakse suur- ja väiketähti.

Näide: sisesta lahtrisse A1 tekst 'Test' ja lahtrisse B1 tekst 'test'. Seejärel sisesta lahtrisse C1 valem "=A1=B1". Kui ruut Tõstutundlik on märgitud, on tulemuseks VÄÄR, vastasel juhul TÕENE.

note

Tekstifunktsioon EXACT on sõltumata selle dialoogi sätetest alati tõstutundlik.


warning

Arvutustabelites, mis peavad ühilduma Microsoft Exceliga, tuleks tõstutundlikkus välja lülitada.


Täpsus nagu näidatud

Määrab, kas arvutustes kasutatakse kuvatavaid ümardatud väärtusi. Diagrammid moodustatakse kuvatud väärtuste põhjal. Kui säte Täpsus nagu näidatud on märkimata, kuvatakse küll ümardatud arve, kuid arvutused sooritatakse täpsete arvudega.

Otsingukriteeriumid = ja <> rakenduvad tervele lahtrile

Määrab, kas otsingukriteeriumid Calci andmebaasifunktsioonides peavad vastama täpselt kogu lahtri väärtusele. Kui nii säte Otsingukriteeriumid = ja <> rakenduvad tervele lahtrile kui ka Metamärkide võimaldamine valemites on märgitud, käituvad LibreOffice Calci andmebaasifunktsioonid lahtrites otsimisel täpselt samuti nagu Microsoft Exceli omad.

* järgnevas asukohas:

Otsingu tulemus:

win

Leitakse sõna win, ei leita sõnu win95, os2win ega upwind.

win*

Leitakse sõnad win ja win95, ei leita sõnu os2win ega upwind

*win

Leitakse sõnad win ja os2win, ei leita sõnu win95 ega upwind

*win*

Leitakse sõnad win, win95, os2win ja upwind


Kui säte Otsingukriteeriumid = ja <> rakenduvad tervele lahtrile pole lubatud, käitub otsingusõna "win" nagu "*win*". Otsingusõna võib paikneda lahtri sisu suvalises kohas otsimisel Calc'i andmebaasifunktsioonide abil.

warning

Arvutustabelites, mis peavad ĂĽhilduma Microsoft Exceliga, tuleks terve lahtri vastavus sisse lĂĽlitada.


Metamärkide võimaldamine valemites

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Arvutustabelites, mis peavad ühilduma Microsoft Exceliga, tuleks metamärkide lubamine valemites sisse lülitada.


Regulaaravaldiste lubamine valemites

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Arvutustabelites, mis peavad ühilduma Microsoft Exceliga, ei tohi sisse lülitada regulaaravaldiste võimaldamist valemites.


R_egulaaravaldiste ja metamärkide keelamine valemites

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Arvutustabelites, mis peavad ühilduma Microsoft Exceliga, ei tohi keelata metamärke valemites.


Veergude ja ridade päiste automaatne leidmine

Määrab, et lahtris asuvat teksti saab kasutada sellest allpool oleva veeru või paremal oleva rea päisena. Tekst peab sisaldama vähemalt üht sõna ning ei tohi sisaldada tehtemärke.

Näide: lahter E5 sisaldab teksti "Euroopa". Allpool on lahtris E6 väärtus 100 ja lahtris E7 väärtus 200. Kui ruut Veergude ja ridade päiste automaatne leidmine on märgitud, saab lahtrisse A1 sisestada järgmise valemi: =SUM(Euroopa).

KĂĽmnendkohtade piiramine ĂĽldise arvuvormingu korral

Saad määrata kümnendkohtade maksimumarvu, mida vaikimisi kuvatakse lahtrites, mille arvuvorminguks on "Üldine". Kui see säte pole lubatud, kuvatakse neis lahtrites nii mitu kümnendkohta, kui veeru laius lubab.

KĂĽmnendkohti

Määrab üldises arvuvormingus arvude kuvatavate komakohtade arvu. Arve kuvatakse ümardatuna, kuid need salvestatakse täpse väärtusena.

Palun toeta meid!