Sortimisloendid

Kõiki kasutaja määratud loendeid kuvatakse dialoogis Sortimisloendid. Võimalik on määrata oma loendeid ja neid redigeerida. Loendites saab kasutada ainult teksti, mitte arve.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Sortimisloendid


Loendid

Kuvab kõik olemasolevad loendid. Loendeid saab valida redigeerimiseks.

Kirjed

Kuvab parajasti valitud loendi sisu. See väli on redigeeritav.

Loend siit

Määrab arvutustabeli ja selle lahtrid, kust loend kopeeritakse kasti Loendid. Vaikimisi on kopeeritavaks alaks parajasti arvutustabelis valitud vahemik.

Kopeeri

Kopeerib kastis Loend kopeeritakse asukohast määratud lahtrite sisu. Kui valida vastavatele ridadele ja veergudele suunatud viide, ilmub pärast nupule klõpsamist dialoog Loendi kopeerimine. Selles dialoogis saab määrata, kas viide teisendatakse sortimisloendiks veergude või ridade järgi.

Uus/HĂĽlga

Sisestab uue loendi sisu kasti Kirjed. Nupu pealkiri, mis oli algselt Uus, asendub tekstiga Hülga, mis võimaldab uue loendi kustutada.

Lisa/Muuda

Lisab uue loendi kasti Loendid. Kui soovid seda loendit kastis Kirjed redigeerida, Siis asendub nupu pealkiri Lisa tekstiga Muuda, mis võimaldab rakendada loendi muudatusi.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid pärast kinnituse saamist.

Palun toeta meid!