Automaatpealdis

Määrab lisatavatele objektidele automaatselt omistatavate pealdiste sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Automaatpealdis


Automaatne pealdiste lisamine

Vali objektide tüübid, millele automaatpealdiste sätteid rakendatakse.

Pealdis

Määrab sätted, mis valitud objekti tüübile rakendatakse. Need sätted on sarnased sätetega, mida näidatakse lisamisel käsuga Lisamine - Pealdis. See käsk on kasutatav, kui objekt on valitud. Sätete all on objekti kategooria eelvaateala, kus näidatakse ka nummerduse tüüpi.

Kategooria

Määrab valitud objekti kategooria.

Nummerdus

Määrab nummerduse tüübi.

Eraldaja

Määrab märgi, mida kuvatakse pärast pealkirja või peatüki taseme numbrit.

Asukoht

Määrab pealdise asukoha objekti suhtes.

Pealdiste nummerdamine peatĂĽkkide kaupa

Tase

Määrab pealkirjad või peatükkide tasemed, millest nummerdamist alustatakse.

Eraldaja

Määrab märgi, mida kuvatakse pärast pealkirja või peatüki taseme numbrit.

Kategooria ja paneeli vormindus

Märgistiil

Määrab pealdise lõigus kasutatava märgistiili.

Äärise ja varju rakendamine

Lisab pealdise paneelile äärise ja varju.

Palun toeta meid!