Üldine

Määrab tekstidokumentide üldised sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Üldine


Uuendamine

Linkide uuendamine avamisel

Hoiatav ikoon

Turvakaalutlustel eiratakse dokumendipõhiseid linkide automaatse uuendamise sätteid, kui need ei ühti LibreOffice'i üldiste turvasätetega ( - LibreOffice – Turvalisus).


Alati

Dokumendi avamisel uuendatakse alati linke, aga ainult juhul, kui dokument asub usaldatavas asukohas või kui üldine makrode turvatase on madal (ei soovitata).

Hoiatav ikoon

Kui üldine makrode turvatase pole seatud madalaks ( - LibreOffice - Turvalisus - Makrode turvalisus - Turvatase - Madal (ei soovitata)) või kui dokument ei asu usaldatavas asukohas ( - LibreOffice - Turvalisus - Makrode turvalisus - Usaldatavad allikad - Usaldatavad failide asukohad), siis käsitletakse seda sätet nii, nagu oleks valitud Soovi korral.


Soovi korral

Dokumendi avamisel värskendatakse linke ainult siis, kui seda nõutakse.

Mitte kunagi

Dokumendi avamisel ei värskendata linke kunagi.

Automaatne värskendamine

Väljad

Kõikide väljade sisu uuendatakse automaatselt, kui ekraanil midagi muutub. Isegi kui ruut on märkimata, uuendatakse mõningaid välju, kui leab aset teatud sündmus. Järgnevas tabelis on loetletud väljad, mida uuendatakse sõltumata sellest märkeruudust.

Sündmus

Automaatselt värskendatavad väljad

Dokumendi printimine (samuti eksportimine PDF-ina)

Autor, saatja, peatükk, kuupäev, kellaaeg, viited, viimase printimise aeg

Dokumendi uuestilaadimine

Autor, saatja, peatükk, kuupäev, kellaaeg

Dokumendi salvestamine

Faili nimi, statistika, dokumendi number, redigeerimisaeg, viimati muudetud

Välja sisaldava tekstirea redigeerimine

Autor, saatja, peatükk, kuupäev, kellaaeg

Muutuja muutmine käsitsi

Tingimuslik tekst, peidetud tekst, peidetud lõik, muutujad, DDE-väli

"Fikseeritud sisu" väljalülitamine

Autor, saatja, kõik dokumendi teabeväljad

Lehekülgede arvu muutmine

Lehekülg


Diagrammid

Määrab, kas diagramme uuendatakse automaatselt. Kui Writeri tabeli lahtri väärtus muutub ja kursor lahkub lahtrist, värskendatakse lahtri väärtust kuvavat diagrammi automaatselt.

Sätted

Mõõtühik

Määrab tekstidokumentide mõõtühiku.

Tabeldussamm

Määrab tabelduskohtade vahelise vahe. Valitud vahe on näha horisontaaljoonlaual.

Märgiühiku lubamine

Märkimisel kasutatakse taanete ja vahede mõõtühikuna märki ja rida.

Teksti alusvõrgu jaoks kasutatakse ruudurežiimi

Märkimisel näeb teksti alusvõrk välja ruudukujuline. Ruudukujulist leheküljepaigutust kasutatakse Hiinas ja Jaapanis üliõpilastele artiklikirjutamise õpetamisel.

Sõnade loendamine

Täiendavad eraldajad

Määrab märgid, mida sõnade loendamisel tuleks lisaks tühikutele, tabeldusmärkidele ning rea- ja lõigupiiridele käsitleda sõnade eraldajatena.

Palun toeta meid!