Põhifondid

Määrab dokumentide põhifontide sätted.

Lisaks saad muuta ka Ida-Aasia ja keeruka tekstipaigutusega keelte põhifonte, kui nende tugi on lubatud ( - Keelesätted - Keeled).

Nende sätetega määratakse eeldefineeritud mallide põhifondid. Tekstidokumentide vaikimisi malle on samuti võimalik muuta või kohandada.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Põhifondid (lääne)

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Põhifondid (Ida-Aasia) (võimalik ainult siis, kui Ida-Aasia keelte toetus on lubatud)


Põhifondid

Vaikeväärtused

Määrab fondi, mida kasutab lõigustiil Vaikimisi. Lõigustiili Vaikimisi koos tema fondiga kasutatakse peaaegu kõikide lõigustiilide alusena, välja arvatud siis, kui lõigustiilis on määratud muu font.

Suurus

Määrab fondi suuruse.

Pealkiri

Määrab pealkirjades kasutatava fondi.

Loend

Määrab loendistiilides ja nummerduses ning kõikides neist tuletatud stiilides kasutatava fondi.

Kui lõigu vormindamiseks number- või täpploendina kasutatakse käsku , siis programm omistab lõikudele automaatselt loendistiilid.

Pealdis

Määrab piltide ja tabelite pealdiste fondi.

Register

Määrab registrite, tähestikuliste registrite ja sisukordade fondi.

Standardne

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Kinnitust ei kuvata enne, kui vaikeväärtused on uuesti laaditud.


Palun toeta meid!