Üldine

Määrab LibreOffice'i üldised sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Üldine


Ekraanipilt üldiste sätete dialoogist

Abi

Määrab paigaldatud Abi käitumise.

Laiendatud nõuanded

Näidatakse kokkuvõtlikku abiteavet, kui hoida kursorit ikooni, menüükäsu või dialoogi juhtelemendi kohal.

Dokumendi olek

Printimist loetakse dokumendi muutmiseks

Määrab, kas printimist loetakse dokumendi muutmiseks. Kui see säte on märgitud, siis küsitakse dokumendi sulgemisel pärast printimist, kas muudatusi soovitakse salvestada. Muudatusena lisatakse dokumendile printimise aeg.

Kahekohalised aastaarvud

Määrab andmevahemiku, mille piires süsteem arvestab kahekohalisi aastaarve.

LibreOffice käsitleb aastaid neljakohalistena, seega on näiteks vahe kuupäevade 1.1.99 ja 1.1.01 vahel kaks aastat. Säte Kahekohalised aastaarvud võimaldab kasutajal määrata, milliseid aastaid käsitletakse hilisemana kui 2000. Näitena, kui määrata siin aasta 1930 või hilisem, siis kirjet "1.1.20" käsitletakse kui 1.1.2020, mitte aga kui 1.1.1920.

LibreOffice'i täiustamisele kaasaaitamine

Kasutusteabe kogumine ja The Document Foundationile edastamine

Kui see ruut on märgitud, saadetakse The Document Foundationile kasutamisteavet, mille abil tarkvara kasutajakogemust paremaks muuta. Tarkvaraarendusmeeskonda huvitavad andmed LibreOffice'i kasutusmustrite kohta. Need andmed aitavad parandada rakenduste kasutatavust, tuvastades sagedaste toimingute tegemise ajal enim kasutatavad käskude jadad. Selle teabe põhjal saab kujundada hõlpsamini kasutatava ja produktiivsema kasutajaliidese. Kasutusteavet edastatakse anonüümselt ja see ei sisalda dokumendi sisu, ainult kasutatud käske.

Palun toeta meid!