Asukohtade redigeerimine

Dialoogis Asukohtade redigeerimine saab valida LibreOffice'ile kättesaadavaid katalooge.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Asukohad

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Asukohad

Sisaldab juba lisatud asukohtade loendit. Märgista uute failide vaikimisi asukoht.

Lisa

Avab dialoogi Asukoha valimine muu asukoha valimiseks või dialoogi Avamine teise faili valimiseks.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid ilma kinnitust nõudmata.

Palun toeta meid!