Üldine

Alajaotuses Üldine saab määrata vaikeväärtusi dokumentide salvestamiseks, samuti ka vaikimisi kasutatavaid failivorminguid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - Laadimine ja salvestamine - Üldine


Ekraanipilt laadimise ja salvestamise sätete dialoogist

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Laadimine

Kasutajaspetsiifilised sätted laaditakse koos dokumendiga

Laadib dokumendis salvestatud kasutajaspetsiifilised sätted koos dokumendiga.

Kui märkeruut Kasutajaspetsiifilised sätted laaditakse koos dokumendiga ei ole märgitud, laaditakse siiski järgnevad kasutajaspetsiifilised sätted:

Järgmised sätted laaditakse alati koos dokumendiga, ükskõik, kas märkeruut on märgitud või mitte:

Printeri sätted laaditakse koos dokumendiga

Kui säte on lubatud, laaditakse printeri sätted koos dokumendiga. See võib põhjustada dokumendi printimise printerisse, mis pole saadaval, kui sa ei vaheta printimise dialoogis käsitsi printerit. Kui säte on keelatud, kasutatakse dokumendi printimiseks süsteemi vaikeprinterit. Aktiivse printeri sätted salvestatakse koos dokumendiga sõltumata sellest, kas säte on lubatud või keelatud.

Salvestamine

Dokumentide automaatne salvestamine

Enne salvestamist muudetakse dokumendi omadusi

Määrab, et dialoog Omadused ilmub iga kord, kui valida käsk Salvesta kui.

Alati luuakse varukoopia

Igal salvestamisel salvestatakse dokumendi eelnev versioon varukoopiana. Iga kord, kui LibreOffice loob uue varukoopia, kustutatakse eelnev. Varukoopia salvestatakse laiendiga .BAK.

Varukoopia asukoha muutmiseks vali - LibreOffice - Asukohad ning sisesta uus varukoopiate salvestamise koht.

Automaattaastamise teabe salvestamine

Määrab, et LibreOffice salvestab aktiivse dokumendi määratud ajavahemike tagant automaatselt. Salvestamise intervalli on võimalik määrata.

N min tagant

Määrab automaatsalvestuse ajavahemiku minutites.

Automaatselt salvestatakse ka dokument

Määrab, et koos automaattaastamise teabega salvestab LibreOffice ka kõik avatud dokumendid. Intervall on sama mis automaattaastamise puhul.

Failisüsteemi URL-ide salvestamine suhtelisena

Need valikud võimaldavad määrata suhtelisteURL-ide adresseerimise sätteid nii failisüsteemis kui ka Internetis. Suhteline adresseerimine on võimalik ainult siis, kui lähtedokument ja viidatud dokument on ühel ja samal partitsioonil.

Suhteline aadress algab alati kataloogist, kus aktiivne dokument paikneb. Absoluutne aadress algab alati juurkataloogist. Järgmises tabelis on demonstreeritud suhtelise ja absoluutse aadressi süntaksi erinevused:

Näited

Failisüsteem

Internet

Suhteline

../pildid/pilt.jpg

../pildid/pilt.jpg

Absoluutne

file:///C:/töö/pildid/pilt.jpg

https://minuserver.ee/töö/pildid/pilt.jpg


warning

Abi nõuanne näitab alati absoluutset aadressi. Kui aga dokument on salvestatud HTML-vormingus, kasutab LibreOffice suhtelist aadressi, kui vastav märkeruut on märgitud.


Selle kasti märkimisel salvestatakse failisüsteemi URL-id suhtelisena.

Interneti URL-ide salvestamine suhtelisena

Selle kasti märkimisel salvestatakse Interneti URL-id suhtelisena.

Vaikimisi failivormingu ja ODF-i sätted

ODF-vormingu versioon

LibreOffice 7.0 toetab OpenDocument-vormingu (ODF) versiooni 1.3. LiibreOffice'i varasemad versioonid toetavad ODF 1.2 failivormingut. Vanemad vormingud ei saa salvestada kõiki uuema tarkvara uusi omadusi.

OpenOffice.org 3 ja StarOffice 9 tutvustasid uusi võimalusi, mille salvestamiseks tuleb kasutada OpenDocument-vormingu (ODF) versiooni 1.2. OpenOffice.org 2 ja StarOffice 8 varasemad versioonid toetavad ODF 1.0/1.1 failivorminguid. Need vanemad vormingud ei saa salvestada kõiki uuema tarkvara uusi omadusi.

Praegused LibreOffice'i versioonid oskavad avada dokumente ODF 1.0/1.1, 1.2 ja 1.3 vormingus.

Dokumentide salvestamiseks võid määrata ODF 1.3, ODF 1.3 laiendatud variandi, ODF 1.2, ODF 1.2 laiendatud variandi, ODF 1.2 laiendatud variandi ühilduvusrežiimis või varasema ODF 1.0/1.1.

note

Hetkel lubavad ODF 1.2 laiendatud variant ja uuemad vormingud märkusi Draw' ja Impressi failides. Tarkvara viimastes versioonides saab neid lisada, valides Lisamine - Märkus. Märkustega joonistuse või esitluse avamisel tarkvara varasemates versioonides lähevad märkused kaotsi.


Mõned firmad või organisatsioonid võivad nõuda ODF-dokumente spetsiifiliselt ODF 1.0/1.1 või ODF 1.2 vormingus. Vajadusel võid need loendikastis valida. Need vanemad vormingud ei luba aga salvestada kõiki uusi võimalusi, nii et kui võimalik, on soovitatav kasutada ODF 1.3 laiendatud vormingut.

ODF-i vormingu versioon "1.2 laiendatud (ühilduvusrežiim)" on tagasiühilduvam variant versioonist "1.2 laiendatud". See kasutab võimalusi, mis on ODF 1.2-s iganenuks kuulutatud ja arvestab OpenOffice.org-i vanemate versioonide vigadega. See vorming võib olla kasulik, kui on vaja vahetada ODF-dokumente kasutajatega, kes kasutavad vana tarkvara, mis toetab ainult tavalist ODF 1.2 versiooni või mõnda vanemat ODF-i versiooni.

Hoiatamine, kui ei salvestata ODF-vormingusse või vaikevormingusse

Selle valimisel näidatakse hoiatusteadet, kui salvestad dokumendi vormingusse, mis pole ei OpenDocument ega Sätete akna jaotises Laadimine ja salvestamine - Üldine määratud vaikevorming.

Siin saab valida, millist failivormingut kasutatakse vaikimisi erinevat tüüpi dokumentide salvestamisel. Kui sa vahetad oma faile pidevalt Microsoft Office'i kasutajatega, siis saab siin määrata, et LibreOffice kasutab vaikimisi Microsoft Office'i failivorminguid.

Dokumendi tüüp

Määrab dokumendi tüübi, mille vaikimisi failivormingut defineeritakse.

Alati salvestatakse

Määrab, millises failivormingus vasakul valitud dokumenditüüp vaikimisi salvestatakse. Aktiivse dokumendi jaoks saab valida dialoogis Salvestamine ka muu vormingu.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Palun toeta meid!