Sätted

Selle käsuga avatavas aknas saab kohandada kogu rakenduse seadistust.

Kõik seadistused salvestatakse automaatselt. Kirje avamiseks tuleb kas teha kirjel topeltklõps või klõpsata kirje ees oleval plussmärgil. Kirje sulgemiseks tuleb klõpsata kirje ees oleval miinusmärgil või teha kirjel topeltklõps.

Märkuse ikoon

Nähtaval on ainult need kirjed, mis on kasutatavad aktiivse dokumendi puhul. Kui avatud on tekstidokument, siis kuvatakse LibreOffice Writeri kirjet ja nii kõigi teiste LibreOffice'i moodulite puhul. LibreOffice Impressi ja LibreOffice Draw'd on dialoogis käsitletud ühe rakendusena. Üldised kirjed on alati nähtaval.


Selle käsu kasutamiseks...

Vali

Märkuse ikoon

Märkus macOS-i kasutajatele: kui abitekstis mainitakse menüükäiku "Tööriistad - Sätted", siis kasuta selle asemel "LibreOffice - Eelistused" oma macOS-i põhimenüüs. Mõlemad menüükirjed avavad Sätete akna.Sätete akna nupud

Sobib

Salvestab tehtud muudatused ja sulgeb sätete akna.

Loobu

Sulgeb sätete akna ja tühistab kõik tehtud muudatused.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Abi

Avab kuvatava sätetelehe kohta käiva abiteksti.

LibreOffice

Selle dialoogi abil määratakse LibreOffice'i kõige üldisemad eelistused. Siin käsitletakse kasutaja andmeid, salvestamist, printimist, tähtsamate failide ja kataloogide asukohti.

Laadimine ja salvestamine

Määrab üldised dokumentide avamise ja salvestamise sätted.

Keelesätted

Määrab täiendavate keelte sätted.

LibreOffice Writer

Need sätted määravad viisid, kuidas LibreOffice'is dokumente luuakse ja käsitletakse. Siin on võimalik määrata ka sätteid, mis mõjuvad ainult aktiivsele dokumendile.

LibreOffice Writer/veeb

Määrab HTML-vormingus LibreOffice'i dokumentide põhilised sätted.

LibreOffice Calc

Määrab mitmesugused arvutustabelite sätted, nagu kuvatav sisu, kursori liikumise suund lahtrist lahkumisel jne. Määrata saab ka sorteerimisloendeid, kümnendkohtade arvu ja muudatuste salvestamise ning esiletõstmise sätteid.

LibreOffice Impress

Määrab loodavate uute esitluste sätted, nagu kuvatav sisu, kasutatav mõõtühik ning alusvõrgu kuvamine ja paigutus.

LibreOffice Draw

Määrab joonistuste üldised sätted, sealhulgas kuvatav sisu, kasutatav mõõtkava, alusvõrgu joondus ja vaikimisi prinditav sisu.

LibreOffice Math

Määrab kõigi uute valemidokumentide printimisvormingu ja -sätted. Need sätted kehtivad valemi printimisel otse LibreOffice Mathist.

LibreOffice Base

Määrab LibreOffice'i andmeallikate üldised sätted.

Diagrammid

Määrab diagrammide üldised sätted.

Internet

Määrab Internetiga seotud sätted.

Palun toeta meid!