Taustapildi määramine

Määrab taustapildi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - Määra taustapilt.


Avab praeguse jaoks taustapildi määramise dialoogi. Vali soovitud pildifail ja klõpsa Ava.

Palun toeta meid!