Taustapildi määramine

Määrab taustapildi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - Määra taustapilt.


Opens the Set Image Background dialog to set the background image of the current . Select an image file and click Open.

Palun toeta meid!