Päringu disainiriba

SQL päringu koostamise või muutmise juures saab andmete kuvamise juhtimiseks kasutada päringu disainiriba nuppe.

Sõltuvalt sellest, kas päring on koostatud või teda vaadatakse disaini või SQL kaardi abil, on nähtavad järgmised nupud:

Käivita päring

Käivitab SQL-päringu ja kuvab päringu tulemuse. Funktsioon Käivita päring ei salvesta päringut.

Run Query Icon

Käivita päring

Puhasta päring

Puhastab päringu ja eemaldab kujundusaknast kõik tabelid.

Clear Query Icon

Puhasta päring

Lülita koostamisvaade sisse/välja

Kuvab päringu koostamis- või SQL-vaate.

 Switch Design View On/Off Icon

Lülita koostamisvaade sisse/välja

Tabelite lisamine

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

Lisa tabelid

Funktsioonid

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Funktsioonid

Tabeli nimi

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Tabeli nimi

Alias

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Alias

Erinevad väärtused

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Erinevad väärtused

Järgnev nupp on SQL kaardil.

Käivita SQL-i käsk otse

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Käivita SQL käsk otse

Palun toeta meid!