Lisamisrežiimi ja ülekirjutusrežiimi vahel lülitumine

Klaviatuuri abil:

Ülekirjutusrežiimi ja lisamisrežiimi vahel lülitamiseks vajuta klahvi Insert. Aktiivset režiimi kuvatakse olekuribal.

Hiire abil:

Režiimi vahetamiseks klõpsa olekuribal aktiivset režiimi näitaval alal:

Kiirklahvid

Palun toeta meid!