Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Sisetühikud

Et vältida kahe sõna eraldamist rea lõpus, hoia kahe sõna vahelise tühiku lisamisel all klahve ja Shift.

Märkuse ikoon

Calc'is ei saa püsitühikuid sisestada.


Püsikriips

An example of a non-breaking hyphen is a company name such as A-Z. Obviously you would not want A- to appear at the end of a line and Z at the beginning of the next line. To solve this problem, press Shift+Ctrl+ minus sign. In other words, hold down the Shift and Ctrl keys and press the minus key.

Replacing hyphens by dashes

Mõttekriipsu sisestamiseks märgi dialoogis Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted - Sätted valik Kriipsude asendamine. Sel juhul asendatakse teatud juhtudel üks või kaks miinusmärki lühikese või pika kriipsuga (vaata LibreOffice'i Abi).

Muid asendamisi saab uurida ja lisada dialoogis Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted - Asendamine. Siin saab lasta näiteks ühe kriipsu asendada teistsuguse, isegi teise fondi kriipsuga.

Poolituskoht

To support automatic hyphenation by entering a soft hyphen inside a word yourself, use the keys +minus sign. The word is separated at this position when it is at the end of the line, even if automatic hyphenation for this paragraph is switched off.

Erimärgid

Vormindustähis

Palun toeta meid!