Versioonide haldamine

Menüüs Fail leidub käsk Versioonid, mis võimaldab ühest ja samast dokumendist ühte ja samasse faili salvestada mitu versiooni.

Valida võib kas dokumendi konkreetse versiooni vaatamise või uurida värviliselt tähistatud erinevusi versioonide vahel.

Dokumendi avamise dialoogis saab liitkastis valida, milline versioon avada.

Palun toeta meid!