Dokumendi erinevate versioonide võrdlemine

Märkuse ikoon

Muudatuste jälgimise funktsionaalsust saab kasutada LibreOffice'i tekstidokumentides ja arvutustabelites.


Kujutle, et sa töötad koos mitme kaasautori või toimetajaga ühe ja sama dokumendi kallal. Ühel päeval saadad sa oma dokumendi koopiad kõigile toimetajatele ja palud neil seda redigeerida ning tagasi saata.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Kui mõni autor on teinud dokumenti muudatusi ilma neid salvestamata, võid võrrelda muudetud dokumenti originaaliga.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Alati tuleb avada uuem dokument ja võrrelda seda vanema dokumendiga.

  2. Ilmub faili valimise dialoog. Vali vanem originaaldokument ja kinnita valik dialoogi nupuga.

    LibreOffice ühendab mõlemad dokumendid muudetud dokumenti. Kogu tekst, mis esineb muudetud dokumendis, aga mitte originaalis, märgitakse lisatuks, ning kogu tekst, mis on muudetud dokumendis eemaldatud, kustutatuks.

  3. Nüüd saad sa lisamiste ja kustutamistega nõustuda või need hüljata. Läbivaatuse lõpetamisel võid sa muudetud dokumendi salvestada uue originaalina ja uue nimega.

Muudatuste kuvamine ja salvestamine

Muudatuste salvestamine

Muudatustega nõustumine või nende hülgamine

Versioonide ühendamine

Versioonide haldamine

Palun toeta meid!