Muudatustega nõustumine või nende hülgamine

Muudatuste jälgimise funktsionaalsust saab kasutada LibreOffice'i tekstidokumentides ja arvutustabelites.

Kui redigeerid dokumenti, kuhu teised on teinud muudatusi, võid nendega ükshaaval või korraga nõustuda või need hüljata.

  1. If you have put multiple copies of the document in circulation, first merge these into one document (see Merging Versions).

  2. Open the document and choose Edit - Track Changes - Manage. The Manage Changes dialog appears.

  3. Vali muudatus kaardil Loend. Muudatus valitakse, seda näidatakse dokumendis ning sa saad nuppudega langetada oma otsuse.

Kui üks autor on muutnud teise autori muudatust, näed muudatusi hierarhiliselt, kui klõpsad nende ees seisvale plussnärgile.

Kui muudatuste loend on liiga pikk, võid lülituda kaardile Filter ja lasta näidata ainult teatud autori või viimase päeva või mingi muu kriteeriumi alusel muudatusi.

Vastavalt filtrile omandavad kirjed teatud värvi. Mustade kirjetega saab nõustuda või neid tagasi lükata ning nad vastavad filtri kriteeriumile. Sinised kirjed filtri kriteeriumile ei vasta, aga neil on alamkirjed, mis sellele vastavad. Hallide kirjetega ei saa nõustuda ega neid hüljata ning nad ei vasta filtri kriteeriumile. Rohelised kirjed vastavad filtri kriteeriumile, aga nendega ei saa nõustuda ega neid tagasi lükata.

Palun toeta meid!