Vorminduse kopeerimine

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. Vali tekst või objekt, mille vormindust kopeerida tahad.

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. Vali tekst või objekt (või klõpsa sõnal või objektil), millele vormindust kopeerida tahad.

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


Vaikimisi kopeeritakse ainult märgivormindus. Lõiguvorminduse kaasamiseks hoia klõpsamise ajal all -klahvi. Ainult lõiguvorminduse kopeerimiseks hoia klõpsamise ajal all klahve +Shift.

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


Lõiguvormindus tähendab lõigu tasemel määratud vormindust. Märgivormindus tähendab ainult osale kogu lõigust määratud vormindust. Kui näiteks määrad lõigule paksu kirja, siis on see osa lõiguvormindusest. Kui seejärel määrad osale sellest lõigust tavalise kirja, siis kuulub paks kiri endiselt lõiguvormindusse, kuid tavalises kirjas osale kehtib märgivormindus "mitte-paks".

Järgnev tabel kirjeldab vormindusatribuute, mida saab selle tööriistaga kopeerida:

Valiku tĂĽĂĽp

Kirjeldus

Midagi pole valitud, aga kursor asub teksti sees

Kopeerib aktiivse lõigu vorminduse ning teksti kulgemise suunas järgmise märgi märgivorminduse.

Tekst on valitud

Kopeerib viimase valitud märgi ja märki sisaldava lõigu vorminduse.

Paneel on valitud

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

Objekt on valitud

Kopeerib objekti vorminduse, mis on määratud dialoogis Vormindus - Pilt või Vormindus - Joonistusobjekt. Objekti sisu, asukohta, hüperlinke ja makrosid ei kopeerita.

Vormielement on valitud

Pole toetatud

Joonistusobjekt on valitud

Kopeerib kõik vormindusatribuudid. Impressis ja Draw's kopeeritakse ka objekti tekstisisu.

Tekst Calci lahtrites on valitud

Pole toetatud

Writeri tabel või lahtrid on valitud

Kopeerib vorminduse, mis on määratud dialoogi Vormindus - Tabel kaartidel Tabel, Tekstivoog, Äärised ja Taust. Samuti kopeeritakse lõigu- ja märgivormindus.

Calci tabel või lahtrid on valitud

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


Palun toeta meid!