Joonte lisamine teksti

Teksti saab lisada jooni kohandatud nurga, jämeduse, värvi ja muude atribuutidega.

Joone omaduste ja suuna määramiseks kasuta joonistusobjekti Joon:

Ikoon

Ikoon

1.

Klõpsa standardribal ikoonile Joonistusfunktsioonid, mis avab joonistusriba. Klõpsa seal ikoonile Joon. Hiirekursor võtab risti kuju, mille kõrval paikneb joon.

2.

Klõpsa dokumendis kohal, kus joon peab algama. Hoia hiirenupp all ja lohista kohani, kus soovid näha joone lõppu. Kui hoiad ühtlasi all klahvi Shift, saad joonistada ainult rõhtsaid, püstisi või diagonaaljooni.

Ikoon

3.

Kui joon on vajaliku suuna ja pikkusega vabasta hiirenupp. Seejärel võid joonistada veel jooni. Joone joonistamise režiimist väljumiseks vajuta klahvi Esc või klõpsa joonistusribal ikoonile Vali.

4.

Pärast klõpsu ikoonile Vali võid valida ka kõik jooned korraga, hoides neile klõpsamise ajal all klahvi Shift. Mitme joone valimisel saad neile omistada ühise värvi, jämeduse või mõne muu omaduse.

  1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

  2. Joone võib Writeri tekstidokumendis tõmmata lõigu ette, kõrvale või alla, kui valida Vormindus - Lõik - Äärised.

Automaatsed jooned Writeris

  1. Kui alustad Writeris uut rida kolme või enama järjestikuse sidekriipsuga ja vajutad klahvi Enter, eemaldatakse kriipsud ning eelnevale lõigule lisatakse joon alumise äärisena.

    To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

  2. Automaatselt lisatud äärise eemaldamiseks vali Vormindus - Lõik - Äärised ja vali 'ääris puudub'.

  3. Automaatselt lisatud äärise ühekordseks eemaldamiseks vali Redigeerimine - Võta tagasi.

  4. Automaatsete ääriste keelamiseks vali Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted - Sätted ja eemalda märge kastist Äärise rakendamine.

Hoiatav ikoon

Jooned ja muud joonistusobjektid, mida oled teksti lisanud, ei ole HTML-is kirjeldatud ning seepärast ei ekspordita neid HTML-vormingusse mitte automaatselt, vaid pildina.


Nõuande ikoon

Kui sisestad joone jämeduse, saad määrata ka mõõtühiku. Null-jämeduse korral on kuvatakse peent joont, mille laiuseks on väljundis üks piksel.


Vormindus - Lõik - Äärised

Joonestiilide rakendamine tööriistariba abil

Palun toeta meid!