Uute UNO-komponentide lõimimine

Programmeerijad võivad kirjutada ja integreerida omi UNO (Universal Network Objects) komponente LibreOffice'isse. Neid uusi komponente saab lisada LibreOffice'i menüüdesse ja tööriistaribadele; neid nimetetakse "Lisakomponentideks".

Uute komponentide integreerimist toetavad mõned töövahendid ja teenused. Täpsemalt on sellest kirjutatud juhendis LibreOffice Developer's Guide. Kolm põhilist sammu on järgnevad:

  1. Uute komponentide registreerimine LibreOffice'is. Seda saab teha töövahendi unopkg abil, mis asub kataloogis {installpath}program.

  2. Uue komponendi integreerimine teenusena. Abiks on teenused ProtocolHandler ja JobDispatch, täiendavat teavet saab juhendist LibreOffice Developer's Guide.

  3. Kasutajaliidese muutmine (menüüd või tööriistaribad). Seda saab teha peaaegu automaatselt, kui kirjutada XML-tekstifail, mis kirjeldab muudatusi. Täiendavat teavet saab juhendist LibreOffice Developer's Guide.

Lisakomponentide abil saab laiendada LibreOffice'i funktsionaalsust. Need ei ole seotud , mis võimaldavad lisada uusi funktsioone LibreOffice Calci.

Palun toeta meid!