Tööriistaribade kasutamine

Mõned tööriistariba ikoonid, näiteks Fondi värv, avavad uue tööriistariba. Ikooni kõrval asuvale noolele klõpsates saab avada täiendavate ikoonide tööriistariba.

Seejärel on kaks võimalust: klõpsa ikoonile, mida soovid kasutada, või lohista tööriistariba hiirenuppu all hoides mugavamasse kohta.

Tööriistaribade kontekstitundlikkus

Mõned tööriistaribad avanevad automaatselt sõltuvalt kontekstist. Näiteks tekstidokumendi sees olevas tabelis klõpsates avaneb tööriistariba Tabel. Klõpsates nummerdatud lõigus avaneb tööriistariba Nummerdus ja täpid.

Hoiatav ikoon

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Tööriistariba ajutiseks sulgemiseks

Klõpsa tööriistariba tiitliribal oleval ikoonil või vali konktekstimenüüst Sulge tööriistariba. Sama konteksti aktiveerumisel näidatakse tööriistariba automaatselt uuesti.

Tööriistariba püsivaks sulgemiseks

Kui tööriistariba on nähtaval, vali Vaade - Tööriistaribad ja klõpsa tööriistariba nimel märkeruudu eemaldamiseks.

Suletud tööriistariba kuvamiseks

Tööriistariba muutmine lahtiseks

Lahtise tööriistariba taaskinnistamine

Märkuse ikoon

Tööriistaribade ja akende dokkimine lohistades sõltub sinu süsteemi aknahalduri sätetest. Süsteemis peab olema lubatud akna täieliku sisu näitamine selle liigutamisel, mitte ainult piirdejoone näitamine.


Palun toeta meid!