Tööriistaribade kasutamine

Toolbars in LibreOffice can be either docked as part of the main window, or floating as a separate window. By default, the visible toolbars and the ones you open with View – Toolbars are docked, and their positions are locked.

Mõned tööriistariba ikoonid, näiteks Fondi värv, avavad uue tööriistariba. Ikooni kõrval asuvale noolele klõpsates saab avada täiendavate ikoonide tööriistariba.

Seejärel on kaks võimalust: klõpsa ikoonile, mida soovid kasutada, või lohista tööriistariba hiirenuppu all hoides mugavamasse kohta.

Tööriistaribade kontekstitundlikkus

Mõned tööriistaribad avanevad automaatselt sõltuvalt kontekstist. Näiteks tekstidokumendi sees olevas tabelis klõpsates avaneb tööriistariba Tabel. Klõpsates nummerdatud lõigus avaneb tööriistariba Nummerdus ja täpid.

warning

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Tööriistariba ajutiseks sulgemiseks

Click the icon in the toolbar's title bar, or choose Close Toolbar from the context menu. The toolbar will be shown automatically again when the context becomes active again.

Tööriistariba püsivaks sulgemiseks

While the toolbar is visible, choose View – Toolbars and click the name of the toolbar to remove the check mark.

To Show a Closed Toolbar

To Unlock a Docked Toolbar

Right-click the toolbar and choose Lock Toolbar Position from the context menu so that it is unchecked. A small vertical handle appears at the start of an unlocked toolbar, which you can use to move the toolbar.

To Lock a Docked Toolbar

You can lock the position of a toolbar by choosing Lock Toolbar Position again from the context menu, so that it is checked.

To Make a Toolbar a Floating Toolbar

Click the toolbar handle and drag the toolbar into the document.

To Reattach a Floating Toolbar

note

Tööriistaribade ja akende dokkimine lohistades sõltub sinu süsteemi aknahalduri sätetest. Süsteemis peab olema lubatud akna täieliku sisu näitamine selle liigutamisel, mitte ainult piirdejoone näitamine.


Palun toeta meid!